Menu:

Daňové doklady postup

Vážení klienti,
neposílejte nám jako dříve žádné originály daňových dokladů. Potřebujeme pouze kopie dokumentů s tím, že finanční úřad si může samozřejmě vyžádat originály a další dokumenty.

Vyřaďte prosím doklady od taxi, restaurací, parkování a pod. drobné doklady.

Klienti, kteří mají vetší počet paragonů za tankování se musí s námi spojit a domluvit postup.

Daňové vypište do databáze po přihlášení a kopie zašlete poštou za každou zemi zvlášť.

Nevyplňujte do formulářů z minulých let!