Menu:

Náležitosti dokladů a účtů

Daňové doklady musí mít předepsané náležitosti - název a adresu dodavatele, DIČ, popis plnění, datum plnění, jednotkovou cenu, množství, cenu za celkové plnění bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu celkem.

Rovněž musí obsahovat údaje o odběrateli a to hlavně název a adresu odběratele. V naší více než 12-leté zkušenosti se stále a stále setkáváme s účty za ubytování, na kterých je uvedeno jen jméno cestovatele. Např. německý FÚ vratku za takový účet odmítne.


V některých zemí se nevrací z paragonů a účtenek od benzínových stanic a některé země nevrací DPH z účtů z hotelů a restaurací (viz. jednotlivé země a možnosti vracení).